Tag Archives: Aberystwyth

A French eye on Aberystwyth

What have the French said about Aberystwyth over the centuries? Here are a few highlights from my lecture ‘Views of mid-Wales by artists, exiles and royals from Europe’, for the Ceredigion History Society on 7 October 2017. Photo by Steffan … Continue reading

Posted in European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Llygaid Ewrop ar Aberystwyth

Rhwng Aberystwyth a’r Borth. Llun gan Elenor Nicholas. Mae llygaid Aberystwyth a Phrydain gyfan wedi bod ar Ewrop yn fwy nag erioed ers refferendwm  Mehefin 2016.  Beth tybed yw barn Ewropeaid amdanom ni yma yn Aberystwyth? Dros ddwy ganrif yn … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Wales | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ymwelwyr brenhinol ag Aberystwyth

Mae’n siwr bod nifer ohonom yn cofio’r croeso unigryw a gafodd y Frenhines Elizabeth wrth iddi ymweld ag Aberystwyth union ugain mlynedd yn ôl, ym mis Mai 1996? Ond pwy sy’n cofio am deithiwr o deulu brenhinol arall a dreuliodd noson … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, French Revolution, Travel writing, Uncategorized, Visual arts, Wales | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Belgian refugee concert in Aberystwyth 1915

A fundraising concert given by Belgian refugees who came to Aberystwyth in the First World War was remembered on its centenary in July 2015 in a very special lecture by Dr Rhian Davies, Artistic Director of the Gregynog Festival. The original Fête … Continue reading

Posted in European Travellers to Wales, Ffoaduriaid Belgaidd | Tagged , | Leave a comment

Ffoaduriaid Belgaidd yn Aberystwyth, 1915

Gan mlynedd yn ôl daeth Aberystwyth yn gartref i dros gant o Felgiaid oedd wedi ffoi o’u gwlad oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Ceir sôn amdanynt ym mob rhifyn o’r Cambrian News yn y cyfnod, gyda hyd yn oed hysbysebion … Continue reading

Posted in Cymraeg, Ffoaduriaid Belgaidd | Tagged , , , , , | Leave a comment

Belgian poet Verhaeren in Aberystwyth 1914

This post is in English as the fullest report on Verhaeren’s visit to Aberystwyth is in Welsh and is easily accessible thanks to the National Library of Wales’s wonderful Welsh newspapers project http://welshnewspapers.llgc.org.uk/en/page/view/3445563/ART37. The poet Emile Verhaeren (1855-1916) was one … Continue reading

Posted in European Travellers to Wales | Tagged , , , | 1 Comment