Category Archives: Wales

Pedwar Ffrancwr ym Merthyr Tudful

Hoffwn dynnu sylw at grwp o bedwar teithiwr Ffrangeg sydd wedi disgrifio Merthyr yn 60au’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dewisais rhain am eu bod yn cynnig newid diddorol o’r holl ddisgrifiadau o dirluniau a mynyddoedd aruchel ac adfeilion cestyll – … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

A French eye on Aberystwyth

What have the French said about Aberystwyth over the centuries? Here are a few highlights from my lecture ‘Views of mid-Wales by artists, exiles and royals from Europe’, for the Ceredigion History Society on 7 October 2017. Photo by Steffan … Continue reading

Posted in European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Llygaid Ewrop ar Aberystwyth

Rhwng Aberystwyth a’r Borth. Llun gan Elenor Nicholas. Mae llygaid Aberystwyth a Phrydain gyfan wedi bod ar Ewrop yn fwy nag erioed ers refferendwm  Mehefin 2016.  Beth tybed yw barn Ewropeaid amdanom ni yma yn Aberystwyth? Dros ddwy ganrif yn … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Wales | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Pen and Plough, Diarmuid Johnson

Scroll down for English Ymateb personol a geir yma i Pen and Plough, a lansiwyd yn Siop y Pethe, Aberystwyth ar 30 Tachwedd 2016. Mae’r rheiny ohonoch chi sy’n fy adnabod i yn fy nghysylltu i, o bosib, â chorff gwahanol … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, French literature, Llenyddiaeth Ffrangeg, Poetry, Uncategorized, Wales | Tagged , , , | Leave a comment

Pen-y-Gwryd adventure 1879

Ménard came to north Wales to walk and sketch in summer 1879, and is one of those travellers who records in great detail the place where they stay, telling us who looked after them, and what was on the menu, … Continue reading

Posted in Cymru, European Travellers to Wales, French literature, Travel writing, Wales | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ymwelwyr brenhinol ag Aberystwyth

Mae’n siwr bod nifer ohonom yn cofio’r croeso unigryw a gafodd y Frenhines Elizabeth wrth iddi ymweld ag Aberystwyth union ugain mlynedd yn ôl, ym mis Mai 1996? Ond pwy sy’n cofio am deithiwr o deulu brenhinol arall a dreuliodd noson … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, French Revolution, Travel writing, Uncategorized, Visual arts, Wales | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

When Coquebert met Pennant

This French traveller’s visit in 1789 to the great Thomas Pennant, whose works he had pored over and in whose footsteps he had travelled to Wales, proves a terrible anti-climax, and much less satisfying than his meeting with a rather … Continue reading

Posted in Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , | Leave a comment