Category Archives: Cymraeg

Pedwar Ffrancwr ym Merthyr Tudful

Hoffwn dynnu sylw at grwp o bedwar teithiwr Ffrangeg sydd wedi disgrifio Merthyr yn 60au’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dewisais rhain am eu bod yn cynnig newid diddorol o’r holl ddisgrifiadau o dirluniau a mynyddoedd aruchel ac adfeilion cestyll – … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Uncategorized, Wales | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Llygaid Ewrop ar Aberystwyth

Rhwng Aberystwyth a’r Borth. Llun gan Elenor Nicholas. Mae llygaid Aberystwyth a Phrydain gyfan wedi bod ar Ewrop yn fwy nag erioed ers refferendwm  Mehefin 2016.  Beth tybed yw barn Ewropeaid amdanom ni yma yn Aberystwyth? Dros ddwy ganrif yn … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, Travel writing, Wales | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Pen and Plough, Diarmuid Johnson

Scroll down for English Ymateb personol a geir yma i Pen and Plough, a lansiwyd yn Siop y Pethe, Aberystwyth ar 30 Tachwedd 2016. Mae’r rheiny ohonoch chi sy’n fy adnabod i yn fy nghysylltu i, o bosib, â chorff gwahanol … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, French literature, Llenyddiaeth Ffrangeg, Poetry, Uncategorized, Wales | Tagged , , , | Leave a comment

Ymwelwyr brenhinol ag Aberystwyth

Mae’n siwr bod nifer ohonom yn cofio’r croeso unigryw a gafodd y Frenhines Elizabeth wrth iddi ymweld ag Aberystwyth union ugain mlynedd yn ôl, ym mis Mai 1996? Ond pwy sy’n cofio am deithiwr o deulu brenhinol arall a dreuliodd noson … Continue reading

Posted in Cymraeg, Cymru, European Travellers to Wales, French Revolution, Travel writing, Uncategorized, Visual arts, Wales | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Diwrnod ym Mharis

Wedi dod o hyd i ddarn a ysgrifennais rai blynyddoedd yn ôl. O am gael dychwelyd i Baris!   Paris imi yw rhedeg neges i brysurdeb y rue Lepic erbyn naw, a’r stondinau llwythog yn ymestyn dros ymyl y pafin i … Continue reading

Posted in Cymraeg | Tagged | Leave a comment

Thomas Johnes yr Hafod, Julie a Jean-Jacques Rousseau

Prin bod angen cyflwyno teulu Thomas Johnes (1748-1816) yr Hafod i ddarllenwyr ardal Aberystwyth . Cofir am Johnes fel lluniwr y tirlun coediog a greodd ac a erys (i raddau) hyd heddiw ar dir Hafod Uchtryd, ac am ei ferch Mariamne, … Continue reading

Posted in Cymraeg, Llenyddiaeth Ffrangeg | Tagged , , , , | Leave a comment

Ffoaduriaid Belgaidd yn Aberystwyth, 1915

Gan mlynedd yn ôl daeth Aberystwyth yn gartref i dros gant o Felgiaid oedd wedi ffoi o’u gwlad oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Ceir sôn amdanynt ym mob rhifyn o’r Cambrian News yn y cyfnod, gyda hyd yn oed hysbysebion … Continue reading

Posted in Cymraeg, Ffoaduriaid Belgaidd | Tagged , , , , , | Leave a comment