Diwrnod ym Mharis

Wedi dod o hyd i ddarn a ysgrifennais rai blynyddoedd yn ôl. O am gael dychwelyd i Baris!

 

Paris imi yw rhedeg neges i brysurdeb y rue Lepic erbyn naw, a’r stondinau llwythog yn ymestyn dros ymyl y pafin i ganol yr heol: caws gafr, saim gwydd, pâtisserie, perlysiau, y cyfan yn arwain i fyny’r rhiw tua Montmartre.  Gyda’r Sacré-Cœur ar ei gopa a’r Moulin Rouge yn gysglyd wrth ei droed, rhaid cyrraedd cyn y twristiaid os am gael cynnig mefusen neu domato i’w profi.  Yna hel clecs wrth y peiriant coffi yn yr hen Bibliothèque nationale erbyn deg: pwy sy’n darllen beth heddiw, pwy fethodd godi mewn pryd i sicrhau lle yn y ciw boreol.  Dianc boed haf neu aeaf i erddi’r Palais Royal gyda brechdan i ginio.  Sgwaryn o ardd ffurfiol Ffrengig, ffynon yn ei chanol, wedi’i hamgáu gan resi o goed, yna gan golofnau, ac yn goruchwylio’r cwbl ribidires o ffenestri na cheir eu gwell ond yn y Place des Vosges.  Yn rhyfedd iawn, dim ond Ffrancwyr a darllenwyr ddaw yma, a’u brechdanau, i freuddwydio.  Gwrthod y demtasiwn i bicio draw i’r siopau dillad yn y Place de Victoires, neu fynd am dro bach i’r Louvre am y prynhawn, a’i heglu hi am fws i groesi’r Seine.  Rhyfeddu bob tro at yr olygfa wrth oedi mewn tagfa ar y ffordd i ddarllen llawysgrifau yn y quartier latin.  Teimlo gwefr wrth droi tudalennau canrif mewn llyfrgell fechan guddiedig sy’n swatio yng nghysgod y Panthéon a’i enwogion.  Yna darlith gan Derrida erbyn amser te.  Mae Derrida yn smygu pib ac yn gyrru car gwyn, ac yn traethu’n glir, ac mae’n feidrol.  Rhuthro wedyn am y metro, osgoi sgwrs a golwg cyd-deithwyr yn ofalus, a cheisio ymgolli yn un o nofelau Sylvie Germain cyn cyrraedd.  Erbyn wyth mae’r Place Blanche ar ddeffro – breichiau’r felin yn troi, llond bysus o dwristaid o’r Almaen yn archwilio’r bwydlenni’n swnllyd, wrth i’r stondinau wacáu, ag i’r Parisiaid ddiflannu i’w fflatiau.  Taro heibio’r popty pedair-awr-ar-hugain, ‘run peth ag arfer, diolch.  Yna cilio, y cyfrifiadur dros f’ysgwydd yn drwm o syniadau a throednodiadau’r dydd.

Advertisements
This entry was posted in Cymraeg and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s